Regulamin płatności cyklicznych ESPAGO

 1. Informacja o udostępnianych przez sieć Klubów UP systemach płatności cyklicznych
  1. „1. Płatności cykliczne „Espago” polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Członka Klubu wynikających z umowy.
  2. 2. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza Espago (marka należąca do PSP Polska Sp. z o.o.) spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS.
  3. 3. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Członkowi Klubu, wynikające z regulaminu zawierania i wykonywania umów w sieci klubów UP
  4. 4. Sieć Klubów UP nie przechowuje numerów kart ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji.
  5. 5. Członek Klubu uiszczający opłaty za Karnet poprzez system płatności cyklicznych „Espago” jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.